Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

people are saying many strange things


''[...] you see, children who cannot talk yet, can understand the language of fowls and ducks right well, and cats and dogs speak to them quite as plainly as Father and Mother can do; but it's only when the children are very little, and then, even Grandfather's stick will become a perfect horse to them, and can neigh, and, in their eyes, is furnished with head and legs and tail. 
With some children this period ends later than with others, and of such we are accustomed to say that they are very backward, and that they have remained children a long time. People are in habit of saying many strange things''.

Hans Christian Andersen ''The Ice Maiden''

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

τις μικρές ώρες της νύχτας

''Aνακαλύψαμε (τις μικρές ώρες της νύχτας, τέτοια ανακάλυψη είναι αναπόφευκτη) οτι οι καθρέφτες έχουν κάτι το τερατώδες.
 [....] 
οι καθρέφτες και η συνουσία είναι απεχθείς, γιατί πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των ανθρώπων''.

J.L. Borges 'Tlön, Uqbar, Orbis Tertius'

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

ένα αντίστροφο είδωλο

''Οι πράξεις μας προβάλλουν ένα αντίστροφο είδωλο, έτσι ώστε, όταν εμείς ξαγρυπνούμε, ο άλλος κοιμάται. Όταν συνουσιαζόμαστε, ο άλλος είναι αγνός, όταν κλεβουμε, ο άλλος είναι γενναιόδωρος. Μετά το θάνατό μας, θα ενωθούμε με αυτόν και θα γίνουμε αυτός.''

Jorge Luis Borges 'The Theologians'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...