Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

by all means paint!
“If you hear a voice within you say, 
‘You cannot paint,’ 
then by all means paint, and that voice will be silenced” 
Vincent Van Gogh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

miaw

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...